Home Tel.: +376 885 252andorraespanyolfrancesIngles

Estàs aquí:

HomeServeis i ProductesServeis
Els nostres serveis

Serveis l´Orfebre

 • Afinat de l'or
  • L’or és probablement el primer metall treballat per l’ home. Va fer la seva aparició en el període Neolític sota la forma de joies. Considerat com un símbol de riquesa pel fet de la seva bellesa i de la seva escassetat, els primers alquimistes van provar de fabricar-ne, però fabricar or és impossible. No obstant, es pot purificar ja que l’or no es mai pur en el seu estat natural. I aquest és el propòsit de L’AFINAT.

   L’ORFEBRE, S.A. utilitza dos processos a escala industrial per a l’afinat de l’or mercès a les instal·lacions que tenim. En un primer procés s’extreu de l’or la major part de les seves impureses amb l’afinat amb “Aigua Règia” per obtenir un or pur a 99,95%. Aquest or es purifica a 99,99% per un procés d’electròlisis. (Or anomenat quatre 9).

 • Afinat amb “Aigua Règia”
  • L’ “Aigua Règia” és una barreja d’àcid nítric i àcid clorhídric. Aquesta “Aigua Real”, terme inventat pels alquimistes, dissol l’or i separa la plata , que és un dels principals components que es pot trobar en l’ or. Aquest or dissolt es precipita per retrobar un estat sòlid, el qual ha quedat net d’impureses. Ja no conté ni plata, ni coure ni d’altres possibles elements.
   L’ORFEBRE, S.A., en el seu procés d’afinat obté una puresa d’or del 99,95 % i pot tractar 50 kg d’or impur per dia.
   Segons les necessitats, aquest or en estat sòlid es convertirà en lingots, o seguirà un altre procés d’afinat.

 • Afinat per electròlisi
  • Gràcies a aquesta segona fase de l’afinat, L’ORFEBRE, S.A. pot obtenir or  al 99,99% de puresa. Per poder fer aquest procés es necessita tenir or pur al 98,5% mínim. Aquest or constitueix l’ànode i es col·loca en un bany. Es dissolt i es posa sobre el càtode lliurant-se gairebé de totes les impureses que el composen  i L’ORFEBRE, S.A.,  fondrà aquest or d’ una gran qualitat i pel seu magnífic color en forma de lingots.

 • Laboratori
  • L’anàlisi de l’or és una etapa essencial en els diferents processos que tenen lloc en les nostres instal·lacions d’afinat.
   Efectivament, l’ORFEBRE, S.A. analitza l’or, tant en el moment de la seva compra com en les diferents etapes dels processos de tractaments i afinat.
   Per això l’ORFEBRE, S.A. disposa d’un laboratori d’anàlisi de precisió.

 • Presa de mostres
  • La presa de mostres es fa en el moment de la compra de l’or.

   Així com l’or arriba a la nostra refineria, es pesa, es fon i homogeneïtzat a l’estat líquid és quan s’extreu una mostra en un tub de quars a fi de determinar la puresa d’aquest or. Aquesta mostra es divideix en tres parts. La primera part es destinarà a l’anàlisi, una altra part es lliurarà al proveïdor de l’or i la tercera part es quedarà degudament guardada i custodiada en la nostra Caixa Forta per si hi hagués un litigi entre les parts sobre la qualitat de la puresa de l’or.
   El proveïdor, amb la mostra que se li ha entregat, podrà fer, si així ho desitja, un contra-anàlisi en algun altre laboratori de la seva confiança.

   En el cas de que el proveïdor de l’or no estigui present en el moment de la fosa i anàlisi del seu or, podrà tenir una confiança ferma en tot el procés ja que totes les etapes estan degudament filmades i enregistrades.
   Aquesta mostra ens permetrà fixar també els paràmetres de l’afinat.
   El contingut de l’or es mesura també després de diferents processos de l’afinat a fi d’assegurar el resultat.

 • Anàlisis
  • El laboratori de L’ORFEBRE, S.A. disposa de 2 mètodes per analitzar l’or: la copel·lació i l’anàlisi per espectròmetre de fluorescència X (XRF: X-Ray Fluorescence).

   La copel·lació, anomenat també, assaig al foc, és un mètode d’anàlisi de l’or que es va inventar a Xina, diversos segles abans la nostra era. El primer tractat verbal d’aquest mètode es remunta al segle XII. Desprès d’aquesta època, el mètode ha evolucionat molt i s’ha convertit en el mètode reconegut internacionalment.

   El laboratori de L’ORFEBRE, S.A. utilitza la norma IOS 11426 per a fer els anàlisis per copel·lació.
   La mostra és purificada: es comparen les masses inicials i finals a 0,01 mg amb unes balances de gran precisió per poder deduir la seva puresa.

   El XRF és un mètode d’anàlisi de l’or per composició que utilitza utensilis d’una gran tecnologia.  La Fischerscope X-Ray XAN 250 ens permet analitzar la composició d’una mostra en tant sols tres minuts amb una precisió de fins a 0,1 mil·lèsima.
   Contràriament a la copel·lació, la composició per XRF no modifica l’estat de la mostra. És un sistema ràpid, no destructiu, precís i d’una gran fiabilitat.

 • Transport
  • L’ORFEBRE, S.A. pot organitzar la recollida de les mercaderies provinents dels diferents països productors a l’aeroport de Barcelona (Espanya).
   És imprescindible, abans de l’arribada del metall preciós a l’aeroport , poder tenir tota la documentació necessària per poder tramitar l’entrada al Principat d’Andorra.
   Comptem en el mateix aeroport amb un despatx d’un Agent de Duanes qui treballa amb total col·laboració amb la Guàrdia Civil i la Policia i tots els serveis de seguretat de l’Aeroport.
   També comptem amb la col·laboració en el mateix Aeroport d’una Companyia que té una flota de vehicles blindats per transportar valors i amb guardes de seguretat que custodiaran l’arribada de l’or fins a Andorra.