Home Tel.: +376 885 252andorraespanyolfrancesIngles

Estàs aquí:

HomePolítiquesMediambiental
Tenim diferents polítiques:

Política Ambiental

 • L’ORFEBRE, S.A. disposa de la tecnologia més avançada en el tractament i reciclatge dels residus ja siguin sòlids, líquids o atmosfèrics. En aquest sentit disposem d’ una depuradora d’aigua que permet reciclar tots els líquids tractats i enviar-los a la xarxa del clavegueram.

  Així mateix, disposem d’una estació de filtratge i renovació d’aire que permet eliminar i evitar l’ emissió de gasos a l’atmosfera, procedents de la planta d’afinat.

  En la zona de la fosa dels metalls disposem d’un sistema de filtratge amb un filtre de partícules que evita qualsevol sortida contaminant de gasos o fums a l’atmosfera.

  L’ORFEBRE, S.A. respecta el Medi Ambient i reconeixem que és la nostra obligació dur a terme totes les nostres activitats d’una manera responsable,  sostenint ambients nets, segurs i saludables.

  Ens comprometem a millorar contínuament els nostres processos amb la finalitat d’evitar la contaminació, minimitzar els residus i fer una utilització eficaç dels recursos naturals.

  Desenvolupem solucions innovadores per a minimitzar els riscos ambientals i climàtics.  Per obtenir aquests objectius desenvolupem les següents accions:

  • Complir totes les Lleis i Reglaments i altres requisits que siguin necessaris, tant del Principat d’Andorra (www.mediambient.ad), com la dels països amb els quals tenim relacions comercials.
  • Comptar amb el suport tècnic d’empreses especialistes i amb l’assessorament del Departament de Medi Ambient i del Govern d’Andorra.
  • Gestionar de manera eficient i segura els recursos que utilitzem.
  • Treballar per prevenir la contaminació i minimitzar els residus generats per les nostres activitats. (Llei 25/2004 del 14/12/2008 de Residus). Aquesta Llei té com objectiu bàsic que el Govern d’Andorra pugui dur a terme una gestió ambiental racional dels residus de manera que garanteixi la preservació de la salut de les persones i la protecció del Medi Ambient i poder realitzar els objectius del Pla Nacional de Residus. Aquesta Llei ha permès desplegar un ampli ventall de Reglaments, el Catàleg Nacional de Residus, Gestors privats de Residus, Gestió de Residus Perillosos, Exportació de Residus.
  • Minimitzar els riscos del canvi climàtic.
  • Establir,  mantenir, millorar i auditar, de forma contínua els sistemes de producció i gestió per a detectar i controlar els aspectes mediambientals.
  • Assegurar que tota persona dins de  l’empresa tingui coneixement d’aquesta política, així com de les seves pròpies responsabilitats. Tots els nivells de comandaments són els principals responsables amb els resultats de la preservació del Medi Ambient. Fem partíceps d’aquesta Política a tots els proveïdors, clients i altres empreses relacionades amb L’ORFEBRE, S.A.

  Tots aquests principis estan presents en el Codi d’ Ètica de l’empresa i l’empresa proporciona els mitjans i recursos per al compliment d’aquesta Política.

 • mediambient
 • mediambient1
 • mediambient2
 • mediambient3