Home Tel.: +376 885 252andorraespanyolfrancesIngles

Estàs aquí:

HomePolítiquesD'Or responsable
Tenim diferents polítiques:

Política de Subministrament de Minerals de Conflicte

 • La columbita-tantalita (coltan), la cassiterita, la wolframita i l’or, o els seus derivats, inclosos el tàntal, l’estany i el tungstè procedents de la República Democràtica del Congo (RDC) i països limítrofs són de vegades extrets i venuts per grups armats per finançar pràctiques laborals abusives o violacions dels drets humans. Alguns d’aquests minerals i/o derivats poden introduir-se fàcilment en les cadenes de subministrament de productes utilitzats arreu del món. L’ORFEBRE té per política evitar l’or que, de forma directa o indirecta, finança o beneficia grups armats de regions afectades per conflictes.
  Com a part del compromís de L’ORFEBRE amb la responsabilitat corporativa i el respecte als drets humans en totes les seves operacions i en la cadena global de subministrament, l’objectiu de L’ORFEBRE és procurar obtenir només primeres matèries amb contingut d’or que no donin suport a conflictes.

  En suport a aquesta política de subministrament, L’ORFEBRE:

 • I. Aplicarà la diligència deguda amb els proveïdors pertinents, conseqüent amb la Guia de Diligència Deguda de l’OCDE per a Cadenes de Subministrament Responsables de Minerals en les Àrees de Conflicte o d’Alt Risc, i encoratjarà els seus proveïdors a actuar d’igual forma amb els seus respectius proveïdors.

 • II. Proporcionarà, i espera així mateix la cooperació dels seus proveïdors per proporcionar, informació en diligència deguda per confirmar que l’or de la seva cadena de subministrament no dona suport a cap conflicte.
 • Interromprà de forma immediata el compromís amb aquells proveïdors que presentin un risc raonable d’estar donant
  suport a algun conflicte.

 • III. Es compromet a aplicar aquesta política amb transparència, posant a disposició dels seus clients, parts interessades pertinents i públic (si així es requereix), els informes sobre els seus avenços.
 •  

  Política establerta el 16 de març de 2018

Download PDF

 

 •  

 

 • mediambient
 • mediambient1
 • mediambient2
 • mediambient3