Home Tel.: +376 885 252andorraespanyolfrancesIngles

Estàs aquí:

HomePolítiquesD'Or responsable
Tenim diferents polítiques:

Política de Subministrament

  • POLÍTICA DE CADENA DE SUBMINISTRAMENT DE L'ORFEBRE PER A UNA CADENA DE SUBMINISTRAMENT GLOBAL RESPONSABLE DE MINERALS D'ÀREES AFECTADES PER CONFLICTES I D'ALT RISC

     

    Tenint en compte els riscos d'impactes adversos significatius que poden estar associats amb l'extracció, el comerç, la manipulació i l'exportació de minerals de les zones afectades pel conflicte i d'alt risc, i tenint en compte que l'ORFEBRE té la responsabilitat de respectar els drets humans i no contribuir al conflicte, l'ORFEBRE es compromet a adoptar, difondre àmpliament i incorporar en contractes i / o acords amb proveïdors la present política sobre el subministrament responsable de minerals d'àrees afectades per conflictes i d'alt risc, com una referència comuna per a les pràctiques de subministrament sensibles al conflicte i la consciència de risc dels subministradors des del punt d'extracció fins a l'usuari final. L'ORFEBRE es compromet a abstenir-se de qualsevol acció que contribueixi al finançament del conflicte i L'ORFEBRE es compromet a complir amb les resolucions de sancions pertinents de les Nacions Unides o, si s'escau, les lleis nacionals que implementin aquestes resolucions.Download PDF

 

  •  

 

  • mediambient
  • mediambient1
  • mediambient2
  • mediambient3